Klip video dla CNN

Klip video dla CNN

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, zrealizowaliśmy video klip reklamowy. Materiał został wyemitowany w telewizji CNN w roku 2011.

Nasz udział w projekcie obejmował wszystkie aspekty produkcji a w szczególności: opracowanie koncepcji, stworzenie moodboardu i realizację audio video. Karol Pawłowski był autorem kompleksowej wizji tej oryginalnej produkcji, która została zrealizowana w Kościele św. Mikołaja na gdańskiej starówce.